Innkjøp

Innkjøps- rådgiving

 • Kontraktstrategi
 • Leverandørsøk- og prekvalifisering
 • Forespørsler
 • Forhandlinger
 • Kontrahering
 • Kontraktstyring
 • Leveranseoppfølging
 • Overtakelse og sluttoppgjør
 • Prestasjonsmåling- og analyse
 • Strategiutvikling
 • Veikart for utvikling
 • Implementering
 • Endringsledelse
 • Oppfølging