Logistikk

  • Servicegrad-målinger- og analyse
  • Strategivurdering
  • Utvikling av løsninger
  • Implementering
  • Opplæring- og trening
  • Endringsledelse
  • Oppfølging