Opplæring og team-støtte

  • Salg av lærebøker (egenproduserte)
  • Kunnskaps-kartlegging
  • Tilpasset opplæring
  • Klasseromsundervisning
  • Praktiske øvelser
  • En-til-En støtte
  • "I job” støtte
  • Teoretisk & praktisk tilnærming