Kontrakts-ledelse i prosjekter

  • Gjennomførings- & kontraktstrategi
  • Risikoevaluering (QRA)
  • Gruppe-oppstart (DI-sesjoner)
  • Modenhetsmåling (PDRI)
  • Leverandør-engasjement
  • Prosjektkontroll
  • Tvisteløsning
  • Sluttoppgjør