Revisjoner

  • Leverandør prekvalifisering
  • 3dje parts systemrevisjon (ISO 19011)
  • QRA (risiko-evaluering)
  • Ansvarlig leverandørkjede