Forskning

Selskapet er et resultat av vitenskapelig forskningsaktivitet, hovedsakelig om hvordan man organiserer samspillet mellom prinsipal og agent i store og komplekse prosjekter.. Forskningen ble oppsummert i et par bøker, der tekstboken "Prinsipper for bedre Innkjøp" nå er den viktigste kunnskapskilden for norske universitetsstudenter. Selskapet har levert kurs og opplæring i Norge og Storbritannia basert på denne forskningen..

Erfaring

Selskapets grunnlegger har levd et langt liv i noen av de største energibedriftene i ulike stillinger, og har utført praktisk anskaffelses- og prosjektledelse. Strategier og ideer er testet ut i markedet, og viktig læring fra feil og suksesser er samlet inn. Denne erfaringen tilbys nå i markedet.

Ivar Brynhildsvoll

Erfaring fra energibransjen.
Arbeidet med store prosjekter internasjonalt.

Utdannelse: Lic. cand, siviløkonom, flyteknisk.

Mob: 9005 1878

Ann Høgman

Erfaring fra olje- og gass.
Tverrfaglig arbeidet i petrokjemi og verksteds-industrien.

Utdannelse: BSc, kjemiteknisk.

Mob: 4141 3619